熱詞榜

再經

廣告
廣告
醫學百科提醒您不要相信網上藥品郵購信息!

1 拼音

zài jīng

2 英文參考

disease involving other channel[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 概述

再經指傷寒六經病證中,一經病證未愈,又傳入他經[1]。再經即再傳[2]《傷寒論》原文作再經,歷代注家如成無已張志聰等以再傳代稱再經[2]

4 太陽病不愈,傳至另一經·再經

再經指太陽病不愈,傳至另一經[2]。《傷寒論·辨太陽病脈證并治》:“太陽病,頭痛至七日以上自愈者,以行其經盡故也。若欲作再經者,針足陽明,使經不傳則愈。”《醫宗金鑒》卷一:“再者,再傳陽明經也。謂其邪已傳經盡,熱盛不衰,欲再轉屬陽明故也。”

5 傷寒一日傳一經,六日傳至厥陰,七日再傳太陽,八日再傳陽明·再經

再經指傷寒一日傳一經,六日傳至厥陰,七日再傳太陽,八日再傳陽明[2]。《注解傷寒論》卷二:“傷寒自一日至六日,傳三陽三陰經盡,至七日當愈。經曰:“七日太陽病衰,頭痛少愈,若七日不愈,則太陽之邪,再傳陽明。”另說,如《傷寒論淺注·太陽篇》:“何以謂發于陽者七日愈?請言其所以愈之故。如太陽病頭痛等證,至七日以上,應奇數而自愈者,以太陽之病自行其本經,已盡七日之數故也。若未愈,欲作再經者,陽明受之。宜針足陽明足三里穴以泄其邪。”

參見六經病、傳經過經

六經病為病名[3]。指太陽病、陽明病少陽病太陰病少陰病厥陰病六經病證[3]。《傷寒論》中把外感疾病在發展、變化過程中所產生的各種證候,依據所侵犯的經絡臟腑病變部位,受邪輕重邪正盛衰,劃分為六經病證,以之分辨陰陽表里寒熱虛實,指出各經的主要脈證、治法及其傳變規律,進行辨證論治[3]。并對診治雜病也有指導意義[3]。《傷寒論翼》卷上:“六經之為病,不是六經之傷寒,乃是六經分司諸病之提綱,非專為傷寒一癥主法也。……夫仲景之六經,是分六區地面,所該者廣,雖以脈為經絡,而不專在經絡上立說,凡風寒溫熱內傷外感,自表及里,有寒有熱,或虛或實,無乎不包。”六經分手足,為十二經[3]。古代有些醫家,有傷寒傳足不傳手之說[3]。《類經·傷寒》:“周身上下脈絡,惟足六經則盡之矣。手經無能遍也,且手經所至,足經無不至者,故但言足經,則其左右前后陰陽諸證,無不可按而得,而手經亦在其中。”

傳經指傷寒六經病的傳變,病邪從一經傳人另一經的證候[4]。《傷寒論·辨太陽病脈證并治》:“傷寒一日,太陽受之,脈若靜者為不傳。頗欲吐,若躁煩脈數急者,為傳也。”《傷寒論大全·辨張仲景傷寒論》:“蓋風寒之初中人也,無常,或入于陰,或入于陽,皆無定體,非但始太陽終厥陰也。或自太陽始,日傳一經,六日至厥陰,邪氣衰不傳而愈者,亦有不罷再傳者,或有間經而傳者,或有傳至二三經而止者,或有終始只在一經者,或有越經而傳者,或有初入太陽,不作郁熱,便入少陰而成真陰證者,或有直中陰經而成寒證者。”《景岳全書·傷寒典·傳經辨》:“傷寒傳變不可以日數為拘,亦不可以次序為拘。如內經言一日太陽,二日陽明,三日少陽之類,蓋言傳經之大概,非謂凡患傷寒者必皆如此也。”病邪輕重,正氣強弱,以及治療得當與否,是傳經與不傳經的重要因素[4]。觀察疾病的傳經與否,決定于脈證有無變化[4]。六經傳變,有循經傳越經傳表里傳合病并病直中三陰[4]

過經指傷寒六經病證中,邪離本經,傳入他經[1]。過經指傷寒已經過了太陽病階段[5]。傷寒初起,邪在太陽經而稱太陽病,其病程一般為六至七日[5]。假如傷寒過了六七日,太陽病證已罷,則病邪已不在太陽經,稱為過經[5]。過經有兩種情況;一種是過經后邪氣已除,正氣漸復,則病從太陽而解,即《傷寒論·辨太陽病脈證并治》所謂“發于陽七日愈,發于陰六日愈”者。另一種為過經后太陽病候雖罷,但出現少陽、陽明等它經病候,則為“過經不解。”如:“太陽病過經十余日,反二三下之,后四五日,柴胡證仍在者,先與小柴胡湯。”為太陽過經而傳入少陽[5]。又:“傷寒十三日,過經譫語者,以有熱也,當以湯下之。”為太陽過經而傳入陽明[5]

6 參考資料

 1. ^ [1] 中醫藥學名詞審定委員會. 中醫藥基本名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.
 2. ^ [2] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:579.
 3. ^ [3] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:369.
 4. ^ [4] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:634.
 5. ^ [5] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:596.

古籍中的再經


相關文獻

開放分類:中醫學中醫基礎理論經絡學中醫病因病理學名詞
詞條再經abababfengchui合作编辑
參與評價: ()

相關條目:

參與討論
 • 評論總管
  2022/1/22 22:36:40 | #0
  歡迎您對再經進行討論。您發表的觀點可以包括咨詢、探討、質疑、材料補充等學術性的內容。
  我們不歡迎的內容包括政治話題、廣告、垃圾鏈接等。請您參與討論時遵守中國相關法律法規。
抱歉,功能升級中,暫停討論
特別提示:本文內容為開放式編輯模式,僅供初步參考,難免存在疏漏、錯誤等情況,請您核實后再引用。對于用藥、診療等醫學專業內容,建議您直接咨詢醫生,以免錯誤用藥或延誤病情,本站內容不構成對您的任何建議、指導。

本頁最后修訂于 2016年2月5日 星期五 20:44:59 (GMT+08:00)
關于醫學百科 | 隱私政策 | 免責聲明
京ICP備13001845號
互联网药品信息服务资格证书:(京)-非经营性-2018-0290号

京公網安備 11011302001366號