生軍

中藥中毒 瀉下藥 涼血解毒 中藥材 中藥學 清熱瀉火 利溼退黃 中藥炮製學 攻下藥 炙法 炒法 中藥飲片 炒炭 蒸煮燀法 蒸法 醋炙法 根及根莖類 瀉下攻積 逐瘀通經 複製法 酒炙法

目錄

1 拼音

shēng jūn

2 概述

大黃大黃中藥名,出自《神農本草經[1]。爲蓼科植物掌葉大黃Rheum palmatum, L.、唐古特大黃Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.或藥用大黃Rheumoj-flcinale Baill.的乾燥根和根莖大黃呈類圓柱形、圓錐形、卵圓形或不規則塊狀,長3~17cm,直徑3~l0cm。除盡外皮者表面黃棕色至紅棕色,有的可見類白色網狀紋理及星點(異型維管束)散在,殘留的外皮棕褐色,多具繩孔及粗皺紋。質堅實,有的中心稍鬆軟,斷面淡紅棕色或黃棕色,顯顆粒性根莖髓部寬廣,有星點環列或散在;根木部發達,具放射狀紋理,形成層環明顯,無星點。氣清香,味苦而微澀,嚼之粘牙,有沙粒感。大黃飲片爲不規則厚片或塊,表面黃棕色或黃褐色,中心有紋理,微顯硃砂點,習稱“錦紋”,質輕,氣清香,味苦而微澀[2]酒大黃表面深棕色或棕褐色,偶有焦斑,折斷面呈淺棕色,質堅實,略有酒香氣。酒熟大黃面黑褐色,質堅實,有特異芳香氣,味微苦。大黃炭面焦黑色,斷面焦褐色,質輕而脆,有焦香氣,味微苦。醋大黃表面深棕色或棕褐色,斷面淺棕色,略有醋香氣。清寧片爲圓形厚片,表面烏黑色。有香氣,味微苦甘。

大黃味苦,性寒。歸脾、胃、大腸、肝、心包經大黃具有瀉下攻積,清熱瀉火涼血解毒逐瘀通經利溼退黃的功效。用於實熱積滯便祕血熱吐衄,目赤咽腫,癰腫療瘡,腸癰腹痛瘀血經閉,產後瘀阻,跌打損傷溼熱痢疾,黃疸尿赤,淋證水腫外治燒燙傷。酒大黃善清上焦血分熱毒。用於目赤咽腫齒齦腫痛。熟大黃瀉下力緩,瀉火解毒。用於火毒瘡瘍大黃炭涼血化瘀止血。用於血熱有瘀出血症。清寧片瀉下作用緩和,具緩瀉而不傷氣逐瘀而不敗正之功。

中華人民共和國藥典》(2010年版)記載有此中藥的藥典標準。

3 拉丁名

Radix et Rhizoma Rhei(拉)(《中醫藥學名詞(2004)》)

4 英文名

rhubarb root and rhizome(《中醫藥學名詞(2004)》)

RHEI RADIX ET RHIZOMA(《中華人民共和國藥典》(2010年版))

5 拼音名

Dà Huánɡ

6 大黃的別名

黃良火參膚如(《吳普本草》)

將軍李當之《藥錄》)

錦紋大黃(《備急千金要方》)

川軍(《藥物生成辨》)

峻(藏名)

蜀大黃(《藥性論》)

牛舌大黃錦紋(《本草綱目》)

生軍鮑相璈驗方新編》)

香大黃馬蹄黃(《全國中草藥彙編》)

8 出處

神農本草經

9 大黃的來源

中華人民共和國藥典》(2010年版):大黃蓼科植物掌葉大黃Rheum palmatum, L.、唐古特大黃Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.或藥用大黃Rheumoj-flcinale Baill.的乾燥根和根莖

中醫大辭典》:大黃蓼科植物掌葉大黃Rheumpalmatum L.或大黃R. officinale Baill.、雞爪大黃R. tanguticum Maxim. ex Balf.的根及根莖。主產甘肅、青海、四川等地。

中藥大辭典》:大黃蓼科植物掌葉大黃Rheum palmatum L.、唐古特大黃Rheum palmatum L. var. tanguticum Maxim.Ex Rngel.[R.Tanguticum Maxim.Ex Balf.]或藥用大黃Rheum officinale Baill.Radix et Rhizoma Rhei的根莖

另有一種山大黃爲同屬植物波葉大黃根莖及根,又稱苦大黃。常呈不規則圓柱形,外表紅褐色而黃,無橫紋,質堅而輕,斷面無星點,無錦紋,有細密而直的紅棕色射線。氣不香,味苦而澀。質次。服後有腹痛感。

全國中草藥彙編》:大黃蓼科大黃屬植物掌葉大黃Rheum palmatum L.、大黃R. officinale Baill.,或雞爪大黃R. tanguticum Maxim. et Regel以根及根狀莖入藥。

新疆大黃Rheum wittrockii Lundstr.葉片圓形,先端尖,邊緣有細缺刻。分佈於新疆。在當地也作大黃入藥。

10 大黃的產地

10.1 掌葉大黃

中藥大辭典》:掌葉大黃生於山地林緣半陰溼的地方。分佈四川、甘肅、青海、西藏等地。

全國中草藥彙編》:掌葉大黃生於高寒山區、土壤溼潤的草坡上,華北有栽培。分佈於甘肅、青海、寧夏、四川及西藏等省區。

10.2 唐古特大黃雞爪大黃

中藥大辭典》:唐古特大黃生於山地林緣較陰溼的地方。分佈青海、甘肅、四川。西藏等地。

全國中草藥彙編》:生於山地灌木林下或林緣較陰溼地方。分佈於甘肅、青海、四川及西藏等省區。

10.3 藥用大黃南大黃

中藥大辭典》:大黃生長於排水良好的山地。分佈湖北、四川、雲南、貴州等地。

全國中草藥彙編》:大黃生於大山草坡上與土壤肥厚、陽光充足的地方。分佈於陝西、湖北、四川和雲南等省區。

11 大黃的原植物形態

11.1 掌葉大黃

掌葉大黃

掌葉大黃

掌葉大黃

掌葉大黃

中藥大辭典》:掌葉大黃又名葵葉大黃北大黃、天水大黃。多年生高大草本。根粗壯。莖直立,高2米左右,光滑無毛,中空。根生葉大,有肉質粗壯的長柄,約與葉片等長;葉片寬心形或近圓形,徑達40釐米以上,3~7掌狀深裂,裂片全緣或有齒,或淺裂,基部略呈心形,有3~7條主脈,上面無毛或稀具小乳突,下面被白毛,多分佈於葉脈及葉緣;莖生葉較小,互生;葉鞘大,淡褐色,膜質。圓錐花序大形,分枝彎曲,開展,被短毛;花小,數朵成簇,互生於枝上,幼時呈紫紅色;花梗細,長3~4毫米,中部以下具1關節;花被6,2輪,內輪稍大,橢圓形,長約1.6毫米;雄蕊9,花葯稍外露;子房上位,三角形,花柱3,向下彎曲,柱頭頭狀,稍凹,呈"V"字形。瘦果三角形,有翅,長9~10毫米,寬7~8毫米,頂端微凹,基部略呈心形,棕色。花期6~7月。果期7~8月。

全國中草藥彙編》:掌葉大黃爲多年生草本,高達2米。地下有粗壯的肉質根根狀莖。莖粗壯,中空,綠色,平滑,無毛,有不甚明顯的縱紋。單葉互生;具粗壯長柄,柄上密生白色短刺毛;基生葉葉片圓形或卵圓形,長寬近相等,達35釐米,掌狀5~7深裂,裂片矩圓形或寬披針形,先端尖,邊緣有大的尖裂齒,葉上面疏生乳頭狀小突起和白色短刺毛,下面有白色柔毛,以脈上爲多,並疏生黑色腺點,葉基部心形;莖生葉較小,有短柄;托葉鞘大,筒狀,綠色,有縱紋,密生白色短柔毛。秋季開淡黃白色花,大圓錐花序頂生;花梗纖細,中下部有關節;花被6裂,長約1.5毫米,排爲2輪;雄蕊9個。瘦果矩卵圓形,有3棱,沿棱生翅,翅邊緣半透明,頂端稍凹陷,基部呈心形。

11.2 唐古特大黃雞爪大黃

唐古特大黃

唐古特大黃

唐古特大黃

唐古特大黃

中藥大辭典》:唐古特大黃又名雞爪大黃。多年生高大草本,高2米左右,與上種相似。莖無毛或有毛。根生葉略呈圓形或寬心形,直徑40~70釐米,3~7掌狀深裂,裂片狹長,常再作羽狀淺裂,先端銳尖,基部心形;莖生葉較小,柄亦較短。圓錐花序大形,幼時多呈濃紫色,亦有綠白色者,分枝緊密,小枝挺直向上;花小,具較長花梗;花被6,2輪;雄蕊一般9枚;子房三角形,花柱3。瘦果三角形,有翅,頂端圓或微凹,基部心形。花期6~7月。果期7~9月。

全國中草藥彙編》:雞爪大黃掌葉大黃大黃相似,唯本種的葉裂極深,裂片常再二回深裂,裂片窄長。花序分枝緊密,向上直立,緊貼於莖。

11.3 藥用大黃南大黃

藥用大黃

藥用大黃

藥用大黃

藥用大黃

中藥大辭典》:藥用大黃又名南大黃。多年生高大草本,高1.5米左右。莖直立,疏被短柔毛,節處較密。根生葉有長柄,葉片圓形至卵圓形,直徑40~70釐米,掌狀淺裂,或僅有缺刻及粗鋸齒,先端銳尖,基部心形,主脈通常5條,基出,上面無毛,或近州’脈處具稀疏,的小乳突,下面被毛,多分佈於葉脈及葉緣;莖生葉較小,柄亦短;葉鞘簡狀,疏被短毛,分裂至基部。圓錐花序,大形,分枝開展,花小,徑3~4毫米,4~10朵成簇;花被6,淡綠色或黃白色,2輪,內輪者長圓形,長約2毫米,先端圓,邊緣不甚整齊,外輪者稍短小;雄蕊9,不外露;子房三角形,花拄3。瘦果三角形,有翅,長約8~10毫米,寬約6~9毫米,頂端下凹,紅色。花果期6~7月。

全國中草藥彙編》:藥用大黃掌葉大黃不同之處在於本種基生葉爲5淺裂,邊緣有粗鋸齒;托葉鞘膜質,比較透明,上有短毛。花淡黃綠色,翅果邊緣不透明。

12 大黃的栽培

全國中草藥彙編》:喜涼爽氣候,耐嚴寒。因其頗喜陽光,故應選陽光充足、土層深厚的砂質壤土石灰壤土地區栽培。種子繁殖,在南部地區,最好秋播。春播越早越好,播前將種子放18~20℃水中,浸6~8小時,取出用溼布覆蓋,每天需翻動和用水衝1~2次,當有1~2%出芽時,立即穴播,行、株距2.5×2尺,穴深1寸,每穴播種5~8粒,覆土5、6分,爲了預防地下害蟲爲害,每畝可施6%六六六粉3斤。

13 大黃的採收與初加工

中華人民共和國藥典》(2010年版):秋末莖葉枯萎或次春發芽前採挖,除去細根,颳去外皮,切瓣或段,繩穿成串乾燥或直接乾燥

中藥大辭典》: 9~10月間選擇生長3年以上的植株,挖取根莖,切除莖葉、支根,颳去粗皮及頂芽,風乾、烘乾切片曬乾

全國中草藥彙編》:栽培2~3年後,與野生品一樣,在秋末冬初葉枯萎時,挖去地下部分,除去粗皮,切片曬乾烘乾備用。

14 大黃生藥性狀

藥材掌葉大黃

藥材掌葉大黃

藥材唐古特大黃

藥材唐古特大黃

藥材藥用大黃

藥材藥用大黃

中華人民共和國藥典》(2010年版):大黃呈類圓柱形、圓錐形、卵圓形或不規則塊狀,長3~17cm,直徑3~l0cm。除盡外皮者表面黃棕色至紅棕色,有的可見類白色網狀紋理及星點(異型維管束)散在,殘留的外皮棕褐色,多具繩孔及粗皺紋。質堅實,有的中心稍鬆軟,斷面淡紅棕色或黃棕色,顯顆粒性根莖髓部寬廣,有星點環列或散在;根木部發達,具放射狀紋理,形成層環明顯,無星點。氣清香,味苦而微澀,嚼之粘牙,有沙粒感。

中藥大辭典》:

北大黃掌葉大黃唐古特大黃乾燥根莖。商品有兩類:㈠西寧大黃:多加工成圓錐形或腰鼓形,俗稱"蛋吉",長約6~17釐米,直徑約3~10釐米;外皮巳除去或有少量殘留,外表黃棕色或紅棕色,可見到類白色菱形的網狀紋理,俗稱"錦紋"(系由灰白色薄壁組織與棕紅色射線交錯而成),有時可見菊花狀螺旋形"星點",一端常有繩孔。質地堅硬,橫斷面黃棕色,顯顆粒性(習稱高粱碴),微有油性,近外圍有時可見暗色形成層及半徑放射向的橘紅色射線,髓部中有紫褐色星點,緊密排列成圈環狀,並有黃色至棕紅色的彎曲線紋,亦稱"錦紋"。氣特殊,味苦而微澀。主產於青海同仁、同德等地。此外,尚有涼州大黃河州大黃岷縣大黃,亦皆屬西寧大黃一類。其中涼州大黃又名涼黃狗頭大黃,因其整個的形有如狗頭,頂端平圓;下部漸細而鈍圓,品質亦佳,產於甘肅武威、永登等地。㈡銓水大黃

一般爲長形,切成段塊,個大形圓者常縱剖成片,質地較松,內色較西寧大黃淡,錦紋不甚明顯,斷面星點亦排成圈環狀,其它與西寧大黃相似。主產於甘肅銓水、西禮等地。屬於銓水大黃型的商品,尚有文縣大黃清水大黃、莊浪大黃等數種,產於甘肅文縣,成縣、清水等地。

南大黃又名四川大黃馬蹄大黃。爲藥用大黃乾燥根莖。多橫切成段,一端稍大,形如馬蹄,少數亦呈圓錐形或腰鼓形,長約6~12釐米,直徑約5~8釐米,栓皮已除去,表面黃棕色或黃色,有微彎曲的棕色線紋(錦紋)。橫斷面黃褐色,多空隙,星點較大,排列不規則,質較疏鬆,富纖維性。氣味較弱。商品有雅黃、南川大黃等,主產於四川阿壩藏族自治州、甘孜藏族自治州、涼山彝族自治州及雅安、南川等地。此外,陝西、湖北、貴州、雲南、西藏等地亦產。

以上各種大黃,均以外表黃棕色、錦紋及星點明顯、體重、質堅實、有油性、氣清香、味苦而不澀、嚼之發粘者爲佳。

15 大黃的鑑別

(《中華人民共和國藥典》(2010年版))

15.1 顯微鑑別

15.1.1 橫切面

木栓層和栓內層大多已除去。韌皮部篩管羣明顯;薄壁組織發達。形成層成環。木質部射線較密,寬2~4列細胞,內含棕色物;導管非木化,常1至數個相聚,稀疏排列。薄壁細胞草酸簇晶,並含多數澱粉粒。

根莖髓部寬廣,其中常見黏液腔,內有紅棕色物;異型維管束散在,形成層成環,木質部位於形成層外方,韌皮部位於形成層內方,射線呈星狀射出。

15.1.2 粉末特徵

粉末黃棕色。草酸簇晶直徑20~160μm,有的至190μm。具緣紋孔導管、網紋導管螺紋導管環紋導管非木化。澱粉粒甚多,單粒類球形或多角形,直徑3~451um,臍點星狀;復粒由2~8分粒組成。

15.2 理化鑑別

取本品粉末少量,進行微量昇華,可見菱狀針晶或羽狀結晶

取本品粉末0.lg,加甲醇20ml,浸泡1小時,濾過,取濾液5ml,蒸乾,殘渣加水l0ml使溶解,再加鹽酸1ml,加熱迴流30分鐘,立即冷卻,用乙醚分2次振搖提取,每次20ml,合併乙醚液,蒸乾,殘渣三氯甲烷1ml使溶解,作爲供試品溶液。另取大黃照藥材0.lg,同法制成對照藥溶液。再取大黃酸對照品,加甲醇製成每1ml含1mg的溶液,作爲對照品溶液。照薄層色譜法2010年版藥典一部附錄Ⅵ B)試驗,吸職上述三種溶液各4μl,分別點於同一以羧甲基纖維素鈉爲黏合劑的硅膠H薄層板上,以石油醚(30~60℃)一甲酸乙酯甲酸(15:5:1)的上層溶液爲展開劑,展開,取出,晾乾,置紫外光燈(365 nm)下檢視。供試品色譜中,在與對照藥材色譜相應的位置上,顯相同的五個橙黃色熒光主斑點;在與對照品色譜相應的位置上,顯相同的橙黃色熒光斑點,置氨蒸氣中薰後,斑點變爲紅色。

16 大黃炮製

漢代有炮熟、酒洗、酒浸(《金匱玉函經》)、蒸制(《金貴要略方論》)等方法

唐代有炒制制炭(《備急千金藥方》)、醋煎制(《食療本草》)、溼紙裹煨(《顱囟經》)等法。

宋代有九蒸九暴幹、酒浸炒、蜜焙、醋炒、姜制(《聖濟總錄》)、溼紙裹蒸(《普濟本事方》)、酒蒸(《小兒藥證直訣》)、醋蒸(《博濟方》)、麩煨蒸(《三因極一病證方論》)、童便制(《蘇沈良方》)、米泔浸(《類證活人書》)等方法

明、清以後又增加了酒煮(《普濟方》)、醋煨(《證治準繩》)、黃連吳萸制(《壽世保元》)等方法。對其炮製目的闡述,如:“欲使上行須資酒制,酒浸過巔頂上,酒洗至胃脘中……如欲下行務分緩速,欲速生使,投滾湯一泡便吞,欲緩熟宜同諸藥入煎方服”(《蒙筌》)。

現在主要的炮製方法酒炙酒蒸醋炙炒炭、清蒸等。

16.1 大黃炮製方法

16.1.1 大黃

取原藥材,除去雜質,大小分開,洗淨,撈出,淋潤至軟後,切厚片或小方塊,晾乾或低溫乾燥,篩去碎屑。

16.1.2 酒大黃

大黃片或塊,用黃酒噴淋拌勻,稍悶潤,待酒被吸盡後,置炒制容器內,用文火炒幹,色澤加深,取出晾涼,篩去碎屑。

每100kg大黃片或塊,用黃酒10kg。

16.1.3 熟大黃

(1)取大黃片或塊,置木甑、籠屜或其他容器內,隔水蒸至大黃內外均呈黑色爲度,取出,乾燥

(2)取大黃片或塊,用黃酒拌勻,悶約1~2小時至酒被吸盡,裝入燉藥罐內或適宜容器內,密閉,隔水燉約24~32小時至大黃內外均呈黑色時,取出,乾燥

每100kg大黃片或塊,用黃酒30kg。

16.1.4 大黃炭

大黃片或塊,置炒制容器內,用武火加熱,炒至外表呈黑色時,取出,晾涼。

16.1.5 醋大黃

大黃片或塊,用米醋拌勻,稍悶潤,待醋被吸盡後,置炒制容器內,用文火加熱,炒幹,取出,晾涼,篩去碎屑。

每100kg大黃片或塊,用米醋15kg。

16.1.6 清寧片

大黃片或塊,置煮制容器內,加水超過藥面,用武火加熱,煮爛時,加入黃酒(100:30)攪拌,再煮成泥狀,取出曬乾,粉碎,過100目篩,取細粉,再與黃酒、煉蜜混合成團塊狀,置籠屜內蒸至透,取出揉勻,搓成直徑約14mm的圓條,於50℃~55℃低溫乾燥,烘至七成千時,裝入容器內,悶約10天至內外溼度一致,手摸有挺勁,取出,切厚片,晾乾。篩去碎屑。

每100kg大黃片或塊,用黃酒75kg,煉蜜40kg。

16.2 成品性狀

大黃爲不規則厚片或塊,表面黃棕色或黃褐色,中心有紋理,微顯硃砂點,習稱“錦紋”,質輕,氣清香,味苦而微澀。

酒大黃表面深棕色或棕褐色,偶有焦斑,折斷面呈淺棕色,質堅實,略有酒香氣。

熟大黃面黑褐色,質堅實,有特異芳香氣,味微苦。

大黃炭面焦黑色,斷面焦褐色,質輕而脆,有焦香氣,味微苦。

醋大黃表面深棕色或棕褐色,斷面淺棕色,略有醋香氣。

清寧片爲圓形厚片,表面烏黑色。有香氣,味微苦甘。

16.3 炮製作用

生大黃苦寒沉降,氣味重濁,走而不守,直達下焦,瀉下作用峻烈,具有攻積導滯、瀉火解毒功能。用於實熱便祕高熱譫語,發狂,吐血衄血溼熱黃疸,跌打瘀腫,血瘀經閉,產後瘀阻腹痛,癰腫疔毒外治燒燙傷。如治熱結便祕潮熱譫語大承氣湯(《傷寒論》);治溼熱黃疸茵陳蒿湯(《傷寒論》);治熱毒腸癰大黃牡丹皮湯(《金貴要略方論》);治瘡癰腫毒,或燒傷、燙傷的金黃散(《外科精義》)。

酒炙大黃其苦寒瀉作用稍緩,並借酒升提之性,引藥上行,善清上焦血分熱毒。用於目赤咽腫齒齦腫痛。如治眼暴熱痛,頭腫起的大黃湯(《聖濟總錄》)。

熟大黃,經酒蒸後,瀉下作用緩和,腹痛副作用減輕,並能增強活血祛瘀之功。如治瘀血內停、腹部腫塊月經停閉的大黃䗪蟲丸(《金貴要略方論》)。治跌打損傷瘀血凝積,氣絕欲死,煩躁疼痛雞鳴散(《三因方》)。

大黃炭瀉下作用極微,並有涼血化瘀止血作用。用於血熱有瘀出血。如治大腸積滯大便出血熱邪傷絡,血不循經嘔血咯血十灰散(《十藥神書》)。

醋大黃瀉下作用減弱,以消積化瘀爲主,用於食積痞滿,產後瘀停,癥瘕癖積。如治小兒飲食過多,痞悶疼痛,食不消化,久而成癖;並治婦人氣滯血結,經閉不通的三棱煎丸(《衛生寶鑑》)。

清寧片瀉下作用緩和,具緩瀉而不傷氣逐瘀而不敗正之功。用於飲食停滯,口燥舌幹大便祕結之年老、體弱者及久病患者,可單用。

16.4 炮製研究

大黃中含遊離型和結合型蒽醌類衍生物,還含鞣質類、二苯乙烯苷類、萘酚苷類和苯丁酮類成分等。

16.4.1 對化學成分的影響

(1)對蒽醌類成分的影響:大黃經酒炒後,結合型蒽醌有所減少。熟大黃,經蒸、燉後其結合型與遊離型蒽醌類衍生物均減少,其中結合型大黃酸顯著減少,番瀉苷僅餘微量。大黃炒炭後,其結合型大黃酸被大量破壞,但仍保留少量的各型蒽醌類衍生物,番瀉苷已不存在。實驗證明,大黃炭中的大黃酚含量爲生大黃的2.7倍左右,大黃素-6-甲醚生大黃的4.1倍左右。研究證明,炒大黃中,蘆薈大黃素大黃素兩種成分的含量分別爲生大黃的2.7倍和3.4倍左右;大黃炭則分別爲生大黃的1.9倍和2.8倍左右。

(2)對鞣質類成分的影響:大黃鞣質類成分含量較高,約爲10%~30%,以縮合鞣質與水解鞣質兩大類混合存在。炮製過程中鞣質類成分變化亦較複雜。研究結果表明,炒大黃鞣質含量下降約18%,熟大黃降低50%,大黃炭減少近80%。

(3)對多糖成分的影響:制大黃多糖含量隨炮製次數的增加而升高,但六制大黃和九制大黃的含量相近。

16.4.2 對藥理作用的影響

(1)瀉下作用:結合型蒽醌爲大黃瀉下的主要有效成分,酒炒大黃瀉下效力比生品降低30%,熟大黃酒燉)、清寧片降低95%,大黃炭無瀉下作用

(2)解熱作用炮製大黃解熱作用無明顯影響,無論動物解熱實驗還是臨牀某些病例均顯示:服用大黃生品或製品後體溫下降時間早於瀉下出現時間。說明起解熱和瀉下作用的不是同一種物質,而是不同成分在發揮作用。解熱成分似比瀉下成分對熱更穩定

(3)抑菌作用大黃中游離苷元如大黃酸、大黃酚、大黃素、蘆薈大黃素大黃甲醚等爲抑菌、抗腫瘤有效成分,其瀉下作用極其微弱。體外抑菌實驗表明,大黃生品、製品煎劑對金黃色葡萄球菌綠膿桿菌痢疾桿菌傷寒桿菌大腸桿菌菌種均有一定抑制作用。對金黃色葡萄球菌敏感。不同炮製抑菌活性各有特點,酒炒與酒燉大黃保持了與生品相近的抑菌效力,特別是對金黃色葡萄球菌痢疾桿菌傷寒桿菌抑制作用較好。爲臨牀應用熟大黃等製品治療腸傷寒痢疾細菌感染疾病提供了科學依據。選擇治療痢疾進行臨牀驗證比較,生、熟大黃兩組,大便常規轉陰與大便培養轉陰天數基本一致,但從副作用及機體一般情況恢復快慢來看,以熟大黃爲優。其他炮製品如醋炒大黃石灰大黃大黃炭痢疾桿菌傷寒桿菌抑制作用明顯減弱,但對綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌保持較好抑制作用。這爲臨牀外用石灰大黃大黃炭治療燒傷、燙傷提供了科學依據。

(4)消炎作用:對大鼠關節腫、巴豆油誘發小鼠耳部炎症及棉球肉芽腫等模型,酒炒大黃消炎作用生大黃近似,熟大黃大黃炭消炎作用減弱。但在臨牀應用中,熟大黃酒燉)在治療成人及兒童化膿性扁桃體炎時,不僅有較好的解熱抑菌作用,還顯示了較好的消炎作用

(5)止血應激作用大黃酚具有降低毛細血管透性,減少傷口滲出,改善血管脆性,縮短凝血時間,促進血小板生成的作用大黃素-6-甲醚也有明顯的促血凝作用大黃鞣質成分也可能與其止血止瀉作用有關。以大鼠應激性及幽門結紮法兩種胃潰瘍出血實驗模型證明,生大黃熟大黃大黃炭內服,對實驗性胃潰瘍出血出血竈的發生均有良好的止血和預防作用生大黃在治療上消化道出血臨牀驗證中顯示止血速度快、作用好等優點,在止血天數上明顯優於熟大黃酒燉),但熟大黃腸道副作用小,較生大黃更受患者歡迎。

(6)免疫作用:體外實驗證明,大黃生品、製品去鞣質煎劑,均對人血清中的特異性抗原抗體血凝反應有明顯的阻斷作用熟大黃阻斷效力明顯強於生品及其他製品,大黃炭作用最弱。

(7)對血液流變學的影響:生大黃水煎液僅對血液流變學部分指標(低切、中切、血沉、RBC聚集)有一定作用白酒炙後對血液流變學各項指標均有顯著作用作用比生品顯著增強,故認爲酒制可增強大黃的活血作用

(8)其他:熟大黃尚具有對血小板聚集的抑制作用(以熱壓制作用最顯著),對小鼠流感病毒肺炎的治療作用,鎮痛、鎮靜作用,降尿素氮作用等。

(9)毒性炮製能降低大黃的毒副作用,在臨牀應用中,生大黃的主要副作用是引起腹痛噁心嘔吐等胃腸道反應,而熟大黃在應用中,則無上述消化道不適反應,說明適宜的炮製程度可消除這一副作用

急性與亞急性毒性實驗表明,熟大黃大黃炭毒性顯著減弱。炮製可減弱生大黃抑制胃酸分泌和消化酶活性的作用熟大黃大黃炭清寧片“苦寒敗胃”的副作用消失或緩和。炮製能緩和大黃的瀉下作用,對不需要攻下的大黃適應患者,特別是年老體弱、嬰幼兒、孕婦及長期服藥者,既可排除其腸內積滯,又可降低其“傷陰血”的副作用

16.4.3 工藝研究

熟大黃酒熱壓制法新工藝:黃酒加適量水稀釋,在一定的壓力下蒸制即得。

16.5 貯存方法

乾燥容器內,炮製品密閉,置陰涼乾燥處。防蛀。

17 大黃性味歸經

中華人民共和國藥典》(2010年版):大黃味苦,性寒。歸脾、胃、大腸、肝、心包經

中醫大辭典》:苦,寒。入胃、大腸肝經

中藥大辭典》:入胃、大腸肝經

《中華本草》:胃、大腸、肝、脾經

神農本草經》:"味苦,寒。"

吳普本草》:"神農雷公:苦,有毒。扁鵲:苦,無毒。李氏:小寒。"

名醫別錄》:"大寒無毒。"

《藥性論》:"味苦甘。"

湯液本草》:"入手、足陽明經。"

本草綱目》:"足太陰,手、足陽明,手、足厥陰五經血分藥。"

本草經解》:"入手太陽小腸經手少陰心經手少陽三焦經,兼入足陽明胃經手陽明大腸經。"

18 大黃的功效與主治

中華人民共和國藥典》(2010年版):

大黃具有瀉下攻積,清熱瀉火涼血解毒逐瘀通經利溼退黃的功效。用於實熱積滯便祕血熱吐衄,目赤咽腫,癰腫療瘡,腸癰腹痛瘀血經閉,產後瘀阻,跌打損傷溼熱痢疾,黃疸尿赤,淋證水腫外治燒燙傷。

酒大黃善清上焦血分熱毒。用於目赤咽腫齒齦腫痛。

熟大黃瀉下力緩,瀉火解毒。用於火毒瘡瘍

大黃炭涼血化瘀止血。用於血熱有瘀出血症。

中醫大辭典》:大黃具有瀉熱毒,蕩積滯行瘀血的功效。

1.治實熱便祕譫語發狂,食積停滯,腹痛瀉痢溼熱黃疸淋濁、溲赤,癰腫瘡瘍,暴眼赤痛。

2.治吐血衄血血瘀經閉癥瘕。煎服:3~12g。

3.治燒湯傷及熱毒瘡癤,研末調敷;宮頸糜爛,以大黃浸膏棉球浸透,塗擦局部。

4.急性腎衰高氮質血癥,口服、靜注或高位保留灌腸

大黃眼科常用清熱瀉火藥,具有清熱瀉火,瀉下攻積,涼血解毒活血化瘀的功效:

(1)用於火熱毒邪上及眼目所致胞瞼白睛紅赤腫脹,黃液上衝眼珠或眶內灌膿等,本品有清熱解毒瀉熱通腑之功。常與梔子黃芩黃連配伍,如內疏黃湯

(2)用於火邪上炎,血熱妄行,或撞刺傷目所致血灌瞳神、眼底出血等。本晶既清熱涼血,又能化瘀解毒,若用於止血常與白茅根牡丹皮茜草配伍;若用於化瘀,常與當歸川芎配伍,如大黃當歸散

中藥大辭典》:大黃具有瀉熱毒,破積滯行瘀血的功效。治實熱便祕譫語發託,食積痞滿痢疾初起,裏急後重,瘀停經閉,症瘕積聚時行熱疫,暴眼赤痛,吐血衄血陽黃水腫淋濁,溲亦,癰瘍腫毒,疔瘡湯火傷

全國中草藥彙編》:大黃具有瀉實熱,破積滯行瘀血的功效。主治:實熱便祕食積停滯,腹痛急性闌尾炎,急性傳染性肝炎,血瘀經閉牙痛衄血急性結膜炎、外用治燒燙傷,化膿性皮膚病,癰腫瘡瘍

神農本草經》:"下瘀血血閉寒熱,破症瘕積聚留飲宿食,盪滌腸胃,推陳致新,通利水谷(’水谷’一作’水穀道’),調中化食,安和五臟。"

名醫別錄》:"平胃,下氣,除痰實,腸間結熱,心腹脹滿,女子寒血閉脹,小腹痛,諸老血留結。"

《藥性論》:"主寒熱,消食,煉五臟,通女子經候,利水腫,破痰實,冷熱積聚,宿食,利大小腸,貼熱毒腫,主小兒寒熱時疾,煩熱,蝕膿,破留血。"

日華子本草》:"通宣一切氣,調血脈,利關節,泄塑滯、水氣四肢冷熱不調,溫瘴熱痰,利大小便,並敷-切瘡癤癰毒。"

本草綱目》:"主治下痢亦白,裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃疸,諸火瘡。"

19 大黃的化學成分

中醫大辭典》:掌葉大黃大黃雞爪大黃三種大黃根莖均含大黃酸,大黃素、大黃酚,蘆薈大黃素大黃甲醚等以及其中某些物質的葡萄糖苷和雙糖苷。又含鞣質樹脂掌葉大黃根莖還含番瀉苷A、B、C。有緩瀉作用,其有效成分以番瀉苷A作用最強,本品含相當數量的鞣質,故在產生瀉下作用後可出現便祕

全國中草藥彙編》:掌葉大黃大黃雞爪大黃根狀莖和根中含有蒽醌類化合物約3%,包括遊離和結合狀態的大黃酚(chrysophanol)、大黃酸(rhein)、蘆薈大黃素(aloe-emodin)、大黃素(emodin)、蜈蚣苔素(parietin,C22H22O10)、大黃甲醚(emodinmonomethyl ether),其主要的瀉下成分爲結合性大黃酸蒽酮-番瀉甙A. B. C(sennoside A. B. C)其中番瀉甙A(sennoside A)爲主要有效成分。此外,尚含鞣質約5%以及遊離沒食子酸、桂皮酸及其脂類等。葉含槲皮甙,惟掌葉大黃的葉以金絲桃甙(hyperoside)含量最多。

含有蒽醌衍生物鞣質有機酸[3]

20 大黃的藥理作用

藥理作用有瀉下,促進膽汁分泌,抗細菌,抗真菌,抗病毒止血,抗腫瘤,降脂,利尿,保肝,降低血液黏度等。

20.1 便祕及瀉作用

掌葉大黃雞爪大黃瀉下的有效成分是結合狀態的大黃酸和類似物。本品因含鞣質沒食子酸等,又具收斂作用,故大劑量使用大黃時先瀉後便祕。若煎藥時間過長,則蒽醌類化合物結核大黃酸和其類似物破壞較多,鞣酸等成分大量煎出,故僅有致便祕作用,而無瀉下作用。(《全國中草藥彙編》)

中醫大辭典》:掌葉大黃根莖還含番瀉苷A、B、C。有緩瀉作用,其有效成分以番瀉苷A作用最強,本品含相當數量的鞣質,故在產生瀉下作用後可出現便祕

20.2 止血作用

有增加血小板、促進血液凝固止血作用。(《全國中草藥彙編》)

大黃能縮短小鼠血液凝固時間而有止血作用

20.3 促進膽汁消化液分泌

本品可促進膽汁消化液分泌,有利膽、排石和增進消化作用。(《全國中草藥彙編》)

膽汁及胰消化液的分泌有輕度促進作用,並有輕度利尿作用

20.4 降壓作用

大黃酊劑、浸劑經家兔試驗有降壓作用,其中以酊劑效果較好。(《全國中草藥彙編》)

20.5 解痙

大黃素對抗乙酰膽鹼引起的小鼠離體腸痙攣作用強於對抗豚鼠氣管痙攣的作用。(《全國中草藥彙編》)

大黃素對小鼠離體腸管有解痙作用

20.6 降低血清膽固醇

本品有降低血清膽固醇作用。(《全國中草藥彙編》)

對有高膽固醇血癥的家兔,大黃能降低血清膽固醇水平。

20.7 利尿作用

掌葉大黃大黃酸、大黃素均有利尿作用,以大黃作用最強。(《全國中草藥彙編》)

20.8 抑菌作用

大黃抗菌作用強,抗菌譜廣,其有效成分已證明爲蒽醌衍生物,其中以大黃酸、大黃素和蘆薈大黃素抗菌作用最好。大黃酸和大黃素對金黃色葡萄球菌的最低抑菌濃度分別爲15微克/毫升及10微克/毫升。此外對痢疾桿菌傷寒桿菌霍亂弧菌大腸桿菌綠膿桿菌葡萄球菌鏈球菌肺炎雙球菌白喉桿菌炭疽桿菌皮膚真菌等均有抗菌作用。(《全國中草藥彙編》)

中醫大辭典》:大黃對多數革蘭陽性細菌和某些革蘭陰性細菌在試管內均有抑菌作用有效成分主要是蒽醌類衍生物,其中以蘆薈大黃素大黃素及大黃作用最好;在試管中對常見的致病性皮真菌也有抑制作用;尚有報道,在體外對流感病毒抑制作用

20.9 腫瘤作用

中醫大辭典》:大黃素和大黃酸對小鼠的黑色素瘤、乳腺瘤及艾氏癌腹水型均有抑制作用

20.10 防治胃潰瘍

大黃可防治胃潰瘍

20.11 其他作用

大黃能減輕四氯化碳所致肝損害。食用大黃苷有雌激素作用。口服大黃醌類吸收排泄也快,瀉下成分還能排泄於乳汁中,乳婦服用後,可引起嬰兒腹瀉。由腎排出的大黃酸,能使酸性尿變成棕黃色。

21 大黃的用法用量

中華人民共和國藥典》(2010年版):3~15g;用於瀉下不宜久煎。外用適量,研末敷於患處。

中藥大辭典》:內服:煎湯(用於瀉下,不宜久煎),1~4錢;或入丸、散。外用:研末,水或醋調敷。

全國中草藥彙編》:1~4錢;外用適量。

22 大黃的使用禁忌

中醫大辭典》:大黃生用力猛,熟用力緩;通便後下止血炒炭胎前、產後慎用。

中華人民共和國藥典》(2010年版):孕婦及月經期哺乳期慎用。

中藥大辭典》:凡表證未罷,血虛氣弱,脾胃虛寒,無實熱積滯、瘀結,以及胎前、產後,均應慎服。

本草經集莊》:"黃芩爲之使。"

《藥性論》:"忌冷水。惡乾漆。"

本草經疏》:"凡血閉由於血枯,而不由於熱積寒熱由於陰虛,而不由於瘀血;症瘕由於脾胃虛弱,而不由於積滯停留;便祕由於血少腸燥,而不由於熱結不通;心腹脹滿由於脾虛中氣不運,而不由於飲食停滯;女子少腹痛由於厥陰血虛,而不由於經阻老血瘀結;吐、衄血由於陰虛火起於下,炎爍乎上,血熱妄行,溢出上竅,而不由於血分實熱偏墜由於腎虛溼邪乘虛客之而成,而不由於溼熱實邪所犯;乳癰腫毒由於盱家氣逆,鬱郁不舒,以致營氣不從,逆於肉裏,乃生癰腫,而不由於膏粱之變,足生大疔,血分積熱所發,法鹹忌之,以其損傷胃氣故耳。"

本草匯言》:"凡病在氣分,及胃寒血虛,並妊娠產後,及久病年高之人,並勿輕用大黃。"

本經逢原》:"腎虛動氣及陰疽色白不起等證,不可妄用。"

24 大黃組方精選

24.1 傷寒陽明腑證陽邪入裏,腸中有燥屎,腹滿痛,譫語潮熱,手足濈然汗出,不惡寒痞滿燥實全見者

以此湯下之:大黃(酒洗)四兩,厚朴(炙,去皮)半斤,枳實(炙)五枚,芒硝三合。上四味,以水一斗,先煮二物,取二升,去滓,納大黃,更煮取二升,去滓,納芒硝,更上微火一兩沸,分溫再服,得下,餘勿服。(《傷寒論大承氣湯

24.2 大便祕結

大黃二兩,牽牛頭末五錢。上爲細末,每服三錢。有厥冷,用酒調三錢,無厥冷而手足煩熱者,蜜湯調下,食後微利爲度。(《素問病機保命集》大黃牽牛丸

24.3 熱病狂語及諸黃

大黃五兩(銼碎,微炒)。搗細羅爲散,用臘月雪水五升,煎如膏,每服不計時侯,以冷水調半匙服之。(《太平聖惠方雪煎方)

24.4 泄痢久不愈,膿血稠粘,裏急後重,日夜無度,久不愈者

大黃一兩,細銼,好酒二大盞,同浸半日許,再同煎至一盞半,去大黃不用,將酒分爲二服,頓服之,痢止。一服如未止,再服,以利爲度,服芍藥湯和之,痢止,再服黃芩湯和之,以徹其毒也。(《素問病機保命集》大黃湯

24.5 治婦人經血不通,赤白帶下崩漏不止,腸風下血五淋,產後積血,癥瘕腹痛,男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證,其效甚速

錦紋大黃一斤,分作四份;一份用童尿一碗,食鹽二錢,浸一日,切曬;一份用醇酒一碗,浸一日,切曬,再以巴豆仁三十五粒同炒,豆黃,去豆不用;一份用紅花四兩,泡水一碗,浸一日,切曬;一份用當歸四兩,入淡醋一碗,同浸一日,去歸,切曬。爲末,煉蜜丸梧子大,每服五十丸,空心溫酒下,取下惡物爲驗。未下再服。(《醫林集要》無極丸

24.6 產後惡血衝心,或胎衣不下,腹中血塊等

錦紋大黃一兩,杵羅爲末,用頭醋半升,同熬成膏,丸如梧桐子大,用溫醋化五丸服之,良久下。亦治馬墜內損。(《備急千金要方》)

24.7 治久患腹內積聚大小便不通,氣上搶心,腹中脹滿,逆害飲食

大黃芍藥各二兩。上二味末之,蜜丸,服如梧桐子四丸,日三,不知,可加至六、七丸,以知爲度。(《備急千金要方神明度命丸

24.8 治大人小兒脾癖,並有疳者

錦紋大黃三兩,爲極細末,陳醋兩大碗,砂鍋內文武火成膏,傾在新磚瓦上,日曬夜露三朝夜,將上藥起下,再研爲細末;後用硫黃一兩,官粉一兩,將前項大黃末一兩,三味再研爲細末。十歲以下小兒,每服可重半錢,食後臨臥米飲調服。此藥忌生硬冷葷魚雞鵝一切發物。服藥之後,服半月白米軟粥。如一服不愈時,半月之後再服。(《昔濟方》於金散)

24.9 五臟溼熱穢濁。治飲食停滯,胸脘脹痛頭暈口乾二便祕結

大黃十斤,切作小塊,用泔水,浸透,以側柏葉鋪甑,入大黃,蒸過曬乾,以好酒十斤浸之,再蒸收曬乾。另用桑葉桃葉槐葉大麥黑豆綠豆各一斤,每味煎汁蒸收,每蒸一次,仍用側柏葉鋪甑蒸過曬乾,再蒸再曬。制後再用半夏厚朴陳皮白朮香附車前各一斤,每味煎汁蒸收如上法,蒸過曬乾,再用好酒十斤,制透,煉蜜丸如梧子大,每服一、二錢,或爲散亦可。(《銀海指南》清寧丸

24.10 時行頭痛壯熱一二日

桂心、甘草大黃各二兩,麻黃四兩。上四味,治下篩,患者以生熱湯浴訖,以暖水服方寸匕,日三,覆取汗,或利便瘥。丁強人服二方寸匕。(《備急千金要方水解散

24.11 治眼暴熱痛,眥頭腫起

大黃(銼,炒)、枳殼(去瓤,麩炒)、芍藥各三兩,山梔子仁、黃芩(去黑心)各二兩。上五味粗搗篩,每服五錢匕,水一盞半,煎至七分,去滓,食後臨臥服。(《聖濟總錄大黃湯

24.12 心氣不足吐血衄血

大黃二兩,黃連黃芩各一兩。上三味,以水三升,煮取一升,頓服之。(《金匱要略方論瀉心湯

24.13 虛勞吐血

生地黃汁半升,川大黃末一方寸匕。上二味,溫地黃汁一沸,納人黃(末)攪之,空腹頓服,日三,瘥。(《備急千金要方》)

24.14 腸癰少腹腫痞,按之即痛如淋,小便自調,時時發熱自汗出,復惡寒

其脈遲緊者,膿未成,可下之,當有血;脈洪數者,膿已成,不可下也

大黃四兩,牡丹一兩,桃仁五個個,瓜子半升,芒硝三合。上五味,以水六升,煮取一升,去滓,納芒硝,再煮沸,頓服之,有膿當下,如無膿當下血。(《金匱要略方論大黃牡丹湯

24.15 治肺壅,鼻中生瘡,腫痛

(1)川大黃一分(生用),黃連一分(去須),麝香一錢(細研)。上藥,搗細羅爲散,研入麝香令勻,以生油旋調,塗於鼻中。

(2)杏仁一分(湯浸,去皮、尖,研爲膏),川大黃一分(生爲末)。上藥相和令勻,以豬脂調塗鼻中。(《太平聖惠方》)

24.16 治奶癰

大黃、粉草各一兩。上爲細末,以好酒熬成膏,傾在盞中放冷,攤紙上貼痛處,仰面臥至五更。貼時先用溫酒調(服)一大匙,明日取下惡物,相度強弱用藥,羸弱不宜服。(《婦人良方金黃散

24.17 治癰腫振焮不可觸

大黃搗篩,以苦酒和貼腫上,燥易,不過三,即瘥減不復作,膿自消除。(《補缺肘後方》)

24.18 口瘡糜爛

大黃枯礬等分。爲末以擦之,吐涎。(《太平聖惠方》)

24.19 火丹赤腫遍身

大黃磨水頻刷之。(《救急方》)

24.20 凍瘡皮膚破爛,痛不可忍

大黃爲末,新汲水調,搽凍破瘡上。(《衛生寶鑑如神散

24.21 治湯火灼傷

莊浪大黃(生研),蜜調塗之,不唯止痛,又且滅瘢。(《夷堅志》)

24.22 治從高墜下,及木石所壓,凡是傷損,瘀血凝積,氣絕欲死,並久積瘀血煩躁疼痛,叫呼不得及折傷

大黃一兩(酒蒸),杏仁三七粒(去皮、尖).上研細,酒一碗,煎至六分,去滓,雞鳴時服,次日取下瘀血即愈。若便覺氣絕不能言,取藥不及,急擘開口,以熱小便灌之。(《三因方雞鳴散

24.23 治打僕傷痕,瘀血滾注,或作潮熱

大黃末、薑汁調塗。一夜,黑者紫,二夜,紫者白也。(《瀕湖集簡方》)

24.24 便祕

大黃2錢,火麻仁5錢,水煎服。用於一般便祕。②酒大黃1.5兩,桃仁6錢,木香炒枳實柴胡各5錢,甘草4錢,共研細末,爲蜜丸,早晚各服2錢。用於習慣便祕。(《全國中草藥彙編》)

24.25 實熱便祕食積停滯

大黃厚朴各3錢,枳實2錢,水煎;另加芒硝2錢沖服。(《全國中草藥彙編》)

24.26 疳積

大黃芒硝梔子杏仁桃仁各2錢。共研細粉,加麪粉適量與雞蛋1個,共搗爛成糊狀,敷於臍部,24小時後除去,局部呈紫青色即可。(《全國中草藥彙編》)

24.27 治膿胞瘡

大黃黃連各3錢,黃柏1錢,煅石膏2錢,共研細末,香油調搽患處。(《全國中草藥彙編》)

24.28 牙痛

生大黃2兩,用75%酒精或好酒浸泡1個月,過濾備用。以棉球蘸藥液放於牙痛處,5分鐘後,吐掉棉球,每日2次。(《全國中草藥彙編》)

24.29 燒傷

大黃5斤,陳石灰7斤。先將石灰炒熱後,再放入大黃,炒至石灰變桃紅色,大黃變黑灰色時,篩去石灰,將大黃晾涼,研成細粉,撒在傷面;如只紅腫,可將大黃粉調麻油桐油外塗。冷天注意保溫。(《全國中草藥彙編》)

25 大黃的現代臨牀應用

25.1 用於血小板減少症及止血

用酒洗大黃10克,甘油5毫升苯甲醇2毫升,製成注射液100毫升。每次2毫升肌肉注射。對血小板減少症每日1次,手術後止血用每日2次。亦有用生大黃9錢,石灰1兩,文火炒拌,直至石灰呈灰粉紅色時取出,加入明礬(每100克石灰加入明礬0.6克)共研細粉。將此粉16克加水至100毫升,振盪後沉澱過濾。用時取棉球浸藥水壓迫出血處。經應用於500餘人次外傷出血,證明止血效果良好,未見不良反應副作用。此外,對晚期血吸蟲病食道靜脈破裂出血患者,用大黃炭1.6克,白芍炭1.6克,加葡萄糖粉(或細白糖)30克共研細末,小量分次幹吞(於1天內吞完)。治療10例,均達到止血效果。一般平均在7~8天能起牀活動.服用該藥後可見噁心消失、胃部舒適、大便逐漸恢復正常,並無迅速腹水蓄積後遺症出現。(《中藥大辭典》)

25.2 治療口腔炎、口脣潰瘍毛囊炎

生大黃3~8錢,煎取150~500毫升(每劑最多使用2天),供漱口、溼熱敷及洗滌用,每天4~6次。治療前先清洗局部,除淨分泌物。本法對於一般金黃色葡萄球菌感染口腔炎、口脣潰瘍皮膚毛囊炎及頭部癤腫等炎性疾患均有效,局部培養金黃色葡萄球菌的轉陰日數亦比較迅速。(《中藥大辭典》)

25.3 治療燙傷

先取陳石灰10斤除淨雜質,過篩,投入鍋內用文火炒松,再投人大黃片5斤,共同拌炒,俟石灰炒至帶桃紅色、大黃炒至灰黑色時,即出鍋篩去石灰;將大黃攤開冷卻後研成細粉備用。用時先以生理鹽水清洗創面,而後撒佈大黃粉。如有水泡應刺破;撥開表皮,排淨泡液後再撒藥粉。如僅見局部紅腫,則可用麻油桐油大黃粉調成糊狀塗患處。換藥時如發現傷處潰爛,應拭去膿液、膿癡後再撒藥粉。在夏季可行暴露療法。共治療415例,均獲顯著效果,且療程短,無副作用,愈後無疤痕。(《中藥大辭典》)

25.4 治療臁瘡(下肢潰瘍

生大黃5~7錢,研成極細粉末;另取甘草捶碎,去淨纖維,取細粉約爲大黃的1/5量,共研極細。先用溫開水洗淨瘡面,揩乾後均勻撤布藥粉,再用"千層"(又名千張或百頁,爲純黃豆製成品,以薄而韌者爲良)覆蓋包好。如有滲液外流,可聽其自然,第2天再洗。每日換藥1次。輕者換藥3~6次,重者8~9次,即可新生肉芽。此時不可再洗,藥粉可少用或不用,但"千層"必需每日一換。當結痂牢固時會發生癢感,不可揭去痂蓋,隔5~7日或7日以上,癡蓋自然脫落。治療12例均愈,其中1例病程達13年,經用藥粉6日,貼"千層"20餘日,便結癡而愈。(《中藥大辭典》)

25.5 治療小兒蛔蟲性腸梗阻

大黃粉蜜合劑生大黃粉5錢,炒至微黃的米粉3錢,蜂蜜2兩,加適量溫開水調勻),每小時服1次,每次約1湯匙,全劑分12次服完;至排出蛔蟲爲止。經治6例均排出蛔蟲症狀解除而愈。排蟲最多者達60餘條。排蟲後均無持續腹瀉現象。(《中藥大辭典》)

25.6 治療腸脹氣

大黃1兩研成細末,加適量醋調成糊狀,敷於兩側涌泉穴上,每次二小時,必要時可敷2~3次。臨牀觀察6例,一般敷藥後一小時即出現腸腔蠕動感和肛門排氣現象,自覺腹脹減輕,有腸鳴音。(《中藥大辭典》)

25.7 急性闌尾炎

大黃4錢,丹皮、元明粉各3錢(元明粉分2次沖服),冬瓜子桃仁各5錢。每日1劑,水煎分2次服。(《全國中草藥彙編》)

25.8 治急性機械性、粘連性及蛔蟲性腸梗阻氣脹較重者

大黃後下)、赤芍各5錢,炒萊菔子厚朴各1兩,枳殼桃仁各3錢,芒硝沖服)3~5錢。水煎服。(《全國中草藥彙編》)

25.9 治神性皮炎,脂溢性皮炎過敏性皮炎

大黃梔子白芷各2錢,黃連滑石蒼朮青黛石膏各1斤,甘草3.5斤,薑黃2.5斤,骨碎補1.5斤。上藥除青黛外,共研細粉與青黛混勻備用。取藥粉適量,調麻油攤於紗布上敷患處,每日2~3次。(《全國中草藥彙編》)

26 大黃中毒

大黃又名膚如將軍川軍黃良蜀大黃錦紋大黃,屬攻下藥。爲蓼科植物掌葉大黃唐古特大黃藥用大黃的根及根莖

大黃生藥屬低毒,鮮大黃毒性較大。

26.1 不良反應機制

大黃生藥屬低毒,鮮大黃毒性較大。其蒽苷成分對胃腸黏膜產生強烈的刺激作用,引起嘔吐毒性反應

26.2 臨牀表現

大量誤服大黃會出現噁心嘔吐腹痛腹瀉黃疸、低血鉀、頭暈昏迷休克。長期服用可至繼發性便祕肝硬化前列腺肥大或增生和甲狀腺瘤樣變化,還能引起過敏反應、皮疹、哮喘等。

26.3 治療

大黃中毒的治療要點爲:

1.服用過量者,給予催吐,靜脈補液。

2.對症治療:糾正水電解質紊亂及酸鹼平衡有過反應的給予抗過敏藥治療。

27 大黃的藥典標準

27.1 品名

大黃

Dahuang

RHEI RADIX ET RHIZOMA

27.2 來源

本品爲蓼科植物掌葉大黃Rheum palmatum, L.、唐古特大黃Rheum tanguticum Maxim. ex Balf.或藥用大黃Rheumoj-flcinale Baill.的乾燥根和根莖。秋末莖葉枯萎或次春發芽前採挖,除去細根,颳去外皮,切瓣或段,繩穿成串乾燥或直接乾燥

27.3 性狀

本品呈類圓柱形、圓錐形、卵圓形或不規則塊狀,長3~17cm,直徑3~l0cm。除盡外皮者表面黃棕色至紅棕色,有的可見類白色網狀紋理及星點(異型維管束)散在,殘留的外皮棕褐色,多具繩孔及粗皺紋。質堅實,有的中心稍鬆軟,斷面淡紅棕色或黃棕色,顯顆粒性根莖髓部寬廣,有星點環列或散在;根木部發達,具放射狀紋理,形成層環明顯,無星點。氣清香,味苦而微澀,嚼之粘牙,有沙粒感。

27.4 鑑別

(1)本品橫切面:根木栓層和栓內層大多已除去。韌皮部篩管羣明顯;薄壁組織發達。形成層成環。木質部射線較密,寬2~4列細胞,內含棕色物;導管非木化,常1至數個相聚,稀疏排列。薄壁細胞草酸簇晶,並含多數澱粉粒。

根莖髓部寬廣,其中常見黏液腔,內有紅棕色物;異型維管束散在,形成層成環,木質部位於形成層外方,韌皮部位於形成層內方,射線呈星狀射出。

粉末黃棕色。草酸簇晶直徑20~160μm,有的至190μm。具緣紋孔導管、網紋導管螺紋導管環紋導管非木化。澱粉粒甚多,單粒類球形或多角形,直徑3~451um,臍點星狀;復粒由2~8分粒組成。

(2)取本品粉末少量,進行微量昇華,可見菱狀針晶或羽狀結晶

(3)取本品粉末0.lg,加甲醇20ml,浸泡1小時,濾過,取濾液5ml,蒸乾,殘渣加水l0ml使溶解,再加鹽酸Iml,加熱迴流30分鐘,立即冷卻,用乙醚分2次振搖提取,每次20ml,合併乙醚液,蒸乾,殘渣三氯甲烷1ml使溶解,作爲供試品溶液。另取大黃照藥材0.lg,同法制成對照藥溶液。再取大黃酸對照品,加甲醇製成每1ml含1mg的溶液,作爲對照品溶液。照薄層色譜法2010年版藥典一部附錄Ⅵ B)試驗,吸職上述三種溶液各4μl,分別點於同一以羧甲基纖維素鈉爲黏合劑的硅膠H薄層板上,以石油醚(30~60℃)一甲酸乙酯甲酸(15:5:1)的上層溶液爲展開劑,展開,取出,晾乾,置紫外光燈(365 nm)下檢視。供試品色譜中,在與對照藥材色譜相應的位置上,顯相同的五個橙黃色熒光主斑點;在與對照品色譜相應的位置上,顯相同的橙黃色熒光斑點,置氨蒸氣中薰後,斑點變爲紅色。

27.5 檢查

27.5.1 土大黃

取本品粉末0.2g,加甲醇2ml,溫浸10分鐘,放冷,取上清液10μl,點於濾紙上,以45%乙醇展開,取出,晾乾,放置10分鐘,置紫外光燈(365nm)下檢視,不得顯持久的亮紫色熒光

27.5.2 乾燥失重

取本品,在105℃乾燥6小時,減失重量不得過15.0%(2010年版藥典一部附錄Ⅸ G)。

27.5.3 灰分

不得過10.0%(2010年版藥典一部附錄Ⅸ K)。

27.6 浸出物

照水溶性浸出物測定法2010年版藥典一部附錄Ⅹ A)項下的熱浸法測定,不得少於25.0%。

27.7 含量測定

27.7.1 總蒽醌

高效液相色譜法2010年版藥典一部附錄Ⅵ D)測定[4]

27.7.1.1 色譜條件與系統適用性試驗

以十八烷基硅烷鍵合硅膠爲填充劑;以甲醇0.1%磷酸溶液(85:15)爲流動相;檢測波長爲254nm。理論板數按大黃素峯計算應不低於3000。

27.7.1.2 對照品溶液的製備

精密稱取蘆薈大螢素對照品、大黃酸對照品、大黃素對照品、大黃酚對照品、大黃甲醚對照品適量,加甲醇分別製成每1ml含蘆薈大黃素大黃酸、大黃素、大黃酚各80μg,大黃甲醚40μg的溶液;分別精密量取上述對照品溶液各2ml,混勻,即得(每1ml中含蘆薈大黃素大黃酸、大黃素、大黃酚各16μg,含大黃甲醚8μg)。

27.7.1.3 供試品溶液的製備

取本品粉末(過四號篩)約0.15g,精密稱定,置具塞錐形瓶中,精密加入甲醇25ml,稱定重量,加熱迴流1小時,放冷,再稱定重量,用甲醇補足減失的重量,搖勻,濾過。精密量取續濾液Sml,置燒瓶中,揮去溶劑,加8%鹽酸溶液l0ml,超聲處理2分鐘,再加三氯甲烷l0ml,加熱迴流1小時,放冷,置分液漏斗中,用少量三氯甲烷洗滌容器,併入分液漏斗中,分取三氯甲烷層,酸液再用三氯甲烷提取3次,每次l0ml,合併三氯甲烷液,減壓回收溶劑至幹,殘渣甲醇使溶解轉移至l0ml量瓶中,加甲醇至刻度,搖勻,濾過,取續濾液,即得。

27.7.1.4 測定法

分別精密吸取對照品溶液與供試品溶液各l0μl,注入液相色譜儀,測定,即得。

本品按乾燥品計算,含蘆薈大黃素(C15H10O5)、大黃酸(C15H806)、大黃素(C15H1005)、大黃酚(C15H1004)和大黃甲醚(C16H1205)的總量不得少於1.5%。

27.7.2 遊離蒽醌

高效液相色譜法2010年版藥典一部附錄Ⅵ D)測定。

27.7.2.1 色譜條件與系統適用性試驗

同(含量測定)總蒽醌項下。

27.7.2.2 對照品溶液的製備

取(含量測定)總蒽醌項下的對照品溶液,即得。

27.7.2.3 供試品溶液的製備

取本品粉末(過四號篩)約0.5g,精密稱定,置具塞錐形瓶中,精密加人甲醇25ml,稱定重量,加熱迴流1 小時,放冷,再稱定重量,用甲醇補足減失的重量,搖勻,濾過,取續濾液,即得。

27.7.2.4 測定法

分別精密吸取對照品溶液與供試品溶液各10ul,注人液相色譜儀,測定,即得。

本品按乾燥品計算,含遊離蒽醌以蘆薈大黃素(C15H10O5)、大黃酸(C15H806)、大黃素(C15H1005)、大黃酚(C15H1004)和大黃甲醚(C16H1205)的總量不得少於0.20%。

27.8 大黃飲

27.8.1 炮製

27.8.1.1 大黃

除去雜質,洗淨,潤透,切厚片或塊,晾乾。

本品呈不規則類圓形厚片或塊,大小不等。外表皮黃棕色或棕褐色,有縱皺紋及疙瘩狀隆起。切面黃棕色至淡紅棕色,較平坦,有明顯散在或排列成環的星點,有空隙。

[參考資料] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:2010年版:第一增補本[M].北京:中國醫藥科技出版社,2010.

27.8.1.2 酒大黃

取淨大黃片,照酒炙法(2010年版藥典一部附錄Ⅱ D)炒幹。

本品形如大黃片, 表面深棕黃色, 有的可見焦斑。微有酒香氣。

[參考資料] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:2010年版:第一增補本[M].北京:中國醫藥科技出版社,2010.

27.8.1.3 熟大黃

取淨大黃塊,照酒燉酒蒸法(2010年版藥典一部附錄Ⅱ D)燉或蒸至內外均呈黑色。

本品呈不規則的塊片,表面黑色,斷面中間隱約可見放射狀紋理,質堅硬,氣微香。

藥材

27.8.1.4 大黃炭

取淨大黃片,照炒炭法(2010年版藥典一部附錄Ⅱ D)炒至表面焦黑色、內部焦褐色。

本品形如大黃片,表面焦黑色,內部深棕色或焦褐色,具焦香氣。

遊離蒽醌  同藥材,不得少於0.50% 。

[參考資料] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:2010年版:第一增補本[M].北京:中國醫藥科技出版社,2010.

27.8.2 性味歸經

苦,寒。歸脾、胃、大腸、肝、心包經

27.8.3 功能與主治

瀉下攻積,清熱瀉火涼血解毒逐瘀通經利溼退黃。用於實熱積滯便祕血熱吐衄,目赤咽腫,癰腫療瘡,腸癰腹痛瘀血經閉,產後瘀阻,跌打損傷溼熱痢疾,黃疸尿赤,淋證水腫外治燒燙傷。酒大黃善清上焦血分熱毒。用於目赤咽腫齒齦腫痛。熟大黃瀉下力緩,瀉火解毒。用於火毒瘡瘍大黃炭涼血化瘀止血。用於血熱有瘀出血症。

27.8.4 用法與用量

3~15g;用於瀉下不宜久煎。外用適量,研末敷於患處。

27.8.5 注意

孕婦及月經期哺乳期慎用。

27.8.6 貯藏

通風乾燥處,防蛀。

27.9 出處

中華人民共和國藥典》2010年版

28 參考資料

  1. ^ [1] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:85.
  2. ^ [2] 龔千鋒主編.中藥炮製學[M].北京:中國中醫藥出版社,2003:170-173.
  3. ^ [3] 張彧主編.急性中毒[M].西安:第四軍醫大學出版社,2008:278.
  4. ^ [4] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:2010年版:第一增補本[M].北京:中國醫藥科技出版社,2010.
特別提示:本站內容僅供初步參考,難免存在疏漏、錯誤等情況,請您核實後再引用。對於用藥、診療等醫學專業內容,建議您直接咨詢醫生,以免錯誤用藥或延誤病情,本站內容不構成對您的任何建議、指導。