熱詞榜

金門

廣告
廣告
醫學百科提醒您不要相信網上藥品郵購信息!

1 拼音

jīn mén

2 英文參考

Jīnmén BL63[中國針灸學詞典]

jīnmén[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

B63[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

BL63[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]

3 概述

金門:1.經穴名;2.經外奇穴名;3.經穴別名。[1]

4 經穴名·金門

穴位金門
漢語拼音Jingmen
羅馬拼音Chinmen
美國英譯名Golden Gate中國BL63
日本63

莫蘭特氏V63
富耶氏
德國B63
英國B63
美國BI63

金門為經穴名(Jīnmén BL63)[1]。出《針灸甲乙經》。別名關梁(《針灸甲乙經》)、金闕(《楊敬齋針灸全書》)、梁關(《針灸聚英》)。屬足太陽膀胱經[1]。金門是足太陽膀胱經的郄穴陽維脈所別屬[1][2]。金是水所從出,門即門戶,此穴為太陽之郄,為寒水所生之門,故名金門[1]。金門穴主治頭項,腰尻,下肢等疾患:如腰膝酸痛,下肢不遂,歷節痛風外踝紅腫,頭風牙痛耳聾項強肩背痛尸厥癲癇驚風,暴疝,瘧疾霍亂轉筋小兒驚風腰痛,下肢痹痛,頭痛,下肢痿痹,外踝腫痛,眩暈,腰膝痛,外踝痛,現代又多用金門穴治療小兒抽搐耳鳴耳聾,踝關節及其周圍軟組織炎,膝關節炎,踝扭傷,足底痛,疝氣等。

4.1 金門穴的別名

關梁(《針灸甲乙經》),金闕(《楊敬齋針灸全書》),梁關(《針灸聚英》)。

4.2 出處

《針灸甲乙經》:尸厥暴死,金門主之。

4.3 穴名

金是水所從出,門即門戶,此穴為太陽之郄,為寒水所生之門,故名金門[1]

金,為五行肺金之一,有肅殺之氣,又兵象也。門,人所出入之處。本穴與金生水有關。肺為水之上源,肺氣清肅,膀胱水氣方可通調。金門者,肺金之氣下通膀胱之門戶,能助膀胱之氣化也。對風木病有效,金可克木,所主多筋抽搐風木之病,意為熄風利水之門戶也。此穴在申脈穴前下方,骰骨外側凹陷中,為足太陽之郄穴,陽維脈所別屬之門,太陽經至此,臨于垂末,將與少陰氣交接,猶時屆九秋,陽利之氣受遏,金風肅起,遏化陰和之氣也。一變而為蕭瑟之陰,故曰“金門”。[3]

4.4 特異性

金門穴是足太陽膀胱經的郄穴,陽維脈所別屬[1][2]

金門穴是足太陽膀胱經與陽維脈的交會穴[4]

4.5 所屬部位

足部[5]

4.6 金門穴的定位

標準定位:金門穴在足外側,當外踝前緣直下,骰骨下緣處[2]

金門穴位于足背,外踝前緣直下,第五跖骨粗隆后方,骰骨下緣凹陷中,正坐或仰臥取之[1]

金門穴位于足外踝前下方,當骰骨外側凹陷處[6]

金門穴在足太陽膀胱經中的位置

金門穴在足部的位置

金門穴的位置

金門穴在足部的位置

金門穴的位置

金門穴在足部的位置(肌肉

金門穴的位置

金門穴在足部的位置(骨骼神經血管

4.7 金門穴的取法

正坐垂足著地或俯臥位,在申脈前下方,當骰骨外側凹陷處取穴

金門穴位于足背,外踝前緣直下,第五跖骨粗隆后方,骰骨下緣凹陷中,正坐或仰臥取之[1]

垂足著地或仰臥位,申脈穴前下方0.5寸,骰骨外側凹陷中取穴[7]

快速取穴:正坐垂足著地,腳趾上翹可見一骨頭凸起,外側凹陷處即是金門穴[8]

4.8 金門穴穴位解剖

金門穴下為皮膚、皮下組織、小趾展肌、跟骨膜。皮膚堅厚致密,由足背外側皮神經分布。皮下筋膜有致密的結締組織脂肪組織形成。致密的結締組織形成纖維束,連于皮膚與足底深筋膜。足底深筋膜外側厚于內側,覆蓋于小趾展肌表面。針由皮膚、皮下筋膜穿足底筋膜的外側,在腓骨長、短肌腱的下方,達跟骨和骰骨之間,刺入足底外側的小趾展肌,該肌由足底外側動脈伴行的足底外側神經支配。

4.8.1 層次解剖

皮膚→皮下組織→腓骨長肌腱及小趾展肌[1]

皮膚→皮下組織→小趾展肌[9]

4.8.2 穴區神經、血管

淺層有足背外側皮神經分支和小隱靜脈屬支分布;深層有足底外側神經和動脈的分支分布[9]

布有足背外側皮神經,深層為足底外側神經;并有足底外側動、靜脈通過[6]

4.9 金門穴的功效與作用

金門穴具有安神開竅通經活絡的功效。

金門穴有安神志、舒筋脈的作用[1]

金門穴系足太陽膀胱經之郄穴,陽維脈之所生,有清熱散風之功。主治癲狂癇證,小兒驚風,腰痛,外踝痛,下肢痹痛。其所治癥,為霍亂轉筋、癲癇、尸厥、膝髓痠,兼取申脈可治頭風、頭痛,均取金之肅令之力也。所治與太白略同,太白亦金氣也。[3]

4.10 金門穴主治病

金門穴主治頭項,腰尻,下肢等疾患:如腰膝酸痛,下肢不遂,歷節痛風,外踝紅腫,頭風,牙痛,耳聾,項強,肩背痛,尸厥,癲癇,驚風,暴疝,瘧疾,霍亂轉筋,小兒驚風,腰痛,下肢痹痛,頭痛,下肢痿痹,外踝腫痛,眩暈,腰膝痛,外踝痛,現代又多用金門穴治療小兒抽搐,耳鳴耳聾,踝關節及其周圍軟組織炎,膝關節炎,踝扭傷,足底痛,疝氣等。

金門穴主治頭項、腰尻、下肢等疾患:如腰膝酸痛、下肢不遂、歷節痛風、外踝紅腫、頭風、牙痛、耳聾、項強、肩背痛、尸厥、癲癇、驚風、暴疝、瘧疾、霍亂轉筋等[1]

金門穴主治癲癇、小兒驚風、腰痛、下肢痹痛[9]

金門穴主治頭痛,耳聾;腰痛,下肢痿痹,外踝腫痛[7]

金門穴主治頭痛,眩暈,癲癇,腰膝痛,外踝痛,下肢痹痛等[6]

現代又多用金門穴治療小兒抽搐、耳鳴耳聾、踝關節及其周圍軟組織炎等[1]

1. 精神神經系統疾病:癲癇,小兒驚風,頭痛;

2. 其它:膝關節炎, 踝扭傷,足底痛,疝氣。

4.11 刺灸法

4.11.1 刺法

直刺0.3~0.5寸[7][9][6][1],局部有酸脹感[7],可向足背放散[7]

4.11.2 灸法

可灸[1][7][9]

艾炷灸3~5壯;或艾條灸5~10分鐘[6]

艾炷灸3~5壯,艾條溫灸5~10分鐘。

4.12 金門穴的配伍

金門配人中中沖,有醒神鎮驚開竅的作用,主治癲癇,驚風。

金門配大椎、申脈、水溝百會,治癲癇[7]

金門配合谷太沖、百會,治急性頭痛[7]

金門配環跳委中陽陵泉昆侖,治下肢痿痹[7]

4.13 特效按摩

在金門穴痛點處點按2分鐘,可即時緩解急性腰痛[8]

常用拇指指腹揉按金門穴,每次1~3分鐘,可調理頭暈目眩癥狀[8]

4.14 文獻摘要

《針灸甲乙經》:尸厥暴死、霍亂轉筋。

《針灸甲乙經》:小兒馬癇仆參及金門主之。

針灸大成》:主霍亂轉筋,尸厥癲癇,暴疝,膝胻酸,身戰不能久立,小兒張口搖頭,身反折

《外臺秘要》:主尸厥暴死,霍亂轉筋,癲疾不嘔沫,馬癇。

席弘賦》:但患傷寒兩耳聾,金門聽會疾如風。

《醫宗金鑒》:癲狂,羊癇風

5 經外奇穴名·金門

金門為經外奇穴名[1]。出《外科大成》。

5.1 金門穴的定位

經外奇穴金門位于前臂屈側正中線,腕橫紋上3.5寸,掌長肌與橈側腕屈肌之間[1]。左右計2穴[1]

5.2 金門穴主治病證

經外奇穴金門主治瘰疬[1]

5.3 刺灸法

一般針0.5~0.8寸;可灸[1]

6 經穴別名·金門

金門為經穴別名,即會陰[1][6]。見《備急千金要方》:“金門在谷道前,囊之后,當中央是也,從陰囊下度到大孔前,中分之”。

穴位會陰
漢語拼音Huiyin
羅馬拼音Huiyin
美國英譯名Meeting of Yin(Perineum)中國CV1
日本1

莫蘭特氏VC1
富耶氏VC1
德國KG1
英國Cv1
美國Co1

會陰為經穴名(Huìyīn CV1,RN1)[10][11][12]。出《針灸甲乙經》。別名下陰別(《黃帝內經素問·氣府論》),屏翳(《針灸甲乙經》),平翳(《醫宗金鑒》),金門(《備急千金要方》),神田(《圣濟總錄》),海底(《針方六集·神照集》),下極(《類經圖翼》)。屬任脈[10][11]。會陰是任脈之別絡;沖脈督脈、任脈之交會穴[11]。此穴在會陰之部,故名會陰[11]。會陰穴主要用于急救及二陰疾患:如癲狂,驚癇遺精陽痿月經不調小便難遺尿陰癢陰挺,陰部汗濕,陰門腫痛,大便秘結小便不利陰痛,痔疾,昏迷脫肛帶下便秘,疝氣,現代又用會陰穴治療溺水窒息前列腺炎子宮脫垂陰道炎,陰部濕疹尿道炎痔瘡閉經,產后昏迷不醒,睪丸炎,陰囊炎等。

6.1 會陰穴的別名

下陰別(《黃帝內經素問·氣府論》),屏翳(《針灸甲乙經》),平翳(《醫宗金鑒》),金門(《備急千金要方》),神田(《圣濟總錄》),海底(《針方六集·神照集》),下極(《類經圖翼》)。

6.2 出處

《針灸甲乙經》:會陰,一名屏翳,在大便小便后兩陰之間。

6.3 穴名解

此穴在會陰之部,故名會陰[11]

相合聚結之處為會。陰,指陰部,在此指前后二陰。穴居兩陰間,為任、督、沖三脈起點。任脈總攝全身諸陰之脈,為陰脈之海,本穴當本經外循行之發端。沖脈為血海。《針灸大成》載有:“兩陰間,任督沖三脈所起,督由會陰而行背,任由會陰而行腹,沖由會陰而行足少陰。”因名會陰。又本穴在處,四翳如屏,故又名屏翳。屏翳之義,遮以蔽也。[3]

6.4 特異性

會陰是任脈之別絡[11]

會陰是沖脈、督脈、任脈之交會穴[11]

6.5 所屬部位

陰部[13]

6.6 會陰穴的定位

標準定位:會陰穴在會陰部,男性當陰囊根部與肛門連線的中點,女性當大陰唇后聯合與肛門連線的中點[2]

會陰穴位于會陰部,男性當陰囊根部與肛門連線的中點,女性當大陰唇后聯合與肛門連線的中點。仰臥屈膝取穴[11]

會陰穴位于會陰部正中[10]。男子當肛門與陰囊之間;女子當肛門與陰唇后聯合之間[10]

會陰穴在任脈的位置.png

會陰穴在任脈的位置

會陰穴在陰部的位置(出自《中醫大辭典》)

會陰穴的位置

會陰穴在任脈的位置

6.7 會陰穴的取法

截石位,于肛門與陰囊根部(女性為大陰唇后聯合)連線的中點取穴。

會陰穴位于會陰部,男性當陰囊根部與肛門連線的中點,女性當大陰唇后聯合與肛門連線的中點。仰臥屈膝取穴[11]

膀胱截石位,男子于陰囊后端與肛門前端連線的中點處取穴;女子于大陰唇后聯合部與肛門前端連線的中點處取穴[14]

6.8 會陰穴穴位解剖

會陰穴下為皮膚、皮下組織、會陰中心腱。淺層布有骨后皮神經會陰支,陰部神經的分支和陰部內動、靜脈的分支或屬支。

6.8.1 層次解剖

皮膚→皮下組織→會陰中心腱[11]

皮膚→皮下組織→會陰中心腱[12]

6.8.2 穴區神經、血管

有會陰神經(陰部神經分支)和陰部內動脈分支[12]

布有會陰神經分支和會陰動、靜脈分支[10]

6.9 會陰穴的功效與作用

會陰穴具有醒神鎮驚、通調二陰的功效。

會陰穴有調陰陽氣機、清下焦濕熱作用[11]

會陰穴為任脈之首穴,位于前后二陰之間,故以治療二陰病為主,并有急救作用[15]

會陰穴有醒神鎮驚、通調二陰之功。主治溺水窒息,昏迷,癲狂,驚癇,二便不利,痔疾。猶言諸陰之會也,穴在兩股夾襠,兩陰竅之間,故能治谷道、子宮精室陰器諸處之病。[3]

6.10 會陰穴主治病證

會陰穴主要用于急救及二陰疾患:如癲狂,驚癇,遺精,陽痿,月經不調,小便難,遺尿,陰癢,陰挺,陰部汗濕,陰門腫痛,大便秘結,小便不利,陰痛,痔疾,昏迷,脫肛,帶下,便秘,疝氣,現代又用會陰穴治療溺水窒息,前列腺炎,子宮脫垂,陰道炎,陰部濕疹,尿道炎,痔瘡,閉經,產后昏迷不醒,睪丸炎,陰囊炎等。

會陰穴主要用于急救及二陰疾患:如癲狂、驚癇、遺精、陽痿、女子月經不調、小便難、遺尿、陰癢、陰挺等[11]

會陰穴主治小便不利、陰痛、痔疾、遺精、月經不調、癲狂、昏迷、溺水窒息[16]

會陰穴主治陰痛,陰癢,痔疾,脫肛;月經不調,陰挺;陽痿,遺精;溺水窒息,產后昏迷,驚癇,癲狂;小便不利,遺尿;便秘;疝氣[14]

現代又多用會陰穴治療溺水窒息、昏迷、前列腺炎、子宮脫垂、陰道炎、陰部濕疹及尿道炎、尿閉、痔疾、疝氣等[11]

會陰穴主治溺水窒息,昏迷,癲狂,脫肛,痔瘡,疝氣,小便不通,帶下,月經不調,陰部瘙癢[10]

治陰癢,陰痛,陰部汗濕,陰門腫痛,小便難,大便秘結,閉經,溺水窒息,產后昏迷不醒,癲狂,陰道炎,睪丸炎,陰囊炎,疝氣。

6.11 刺灸法

6.11.1 刺法

直刺0.5~1寸[14][16][11][10],局部脹痛[14],可擴散至前、后陰[14]

注意:孕婦慎用[14][16]

6.11.2 灸法

可灸[11][14][16]

艾炷灸3壯;或艾條灸5~10分鐘[10]

6.12 會陰穴的配伍

會陰穴配三陰交治產后暴卒[11]

會陰穴配承山、委中治痔疾[11]

會陰配三陰交,有強陰醒神的作用,主治產后暴厥

會陰配魚際,有養陰瀉熱的作用,主治陰汗如水流。

會陰配中極肩井,有行氣通絡,強陰壯陽的作用,主治難產胞衣不下,宮縮無力,產門不開等。

會陰配太淵消濼照海,治痹證[14]

會陰配三陰交,治產后暴卒[14]

會陰配氣海歸來,治陰挺[14]

會陰配水溝、素髂,治溺水窒息[14]

會陰配蠡溝,治陰癢[14]

會陰配腎俞,治遺精[14]

6.13 文獻摘要

《針灸甲乙經》:任脈別絡,俠督脈、沖脈之會。

《針灸甲乙經》:小便難,竅中熱,實則腹皮痛,虛則癢瘙,會陰主之。痔,會陰主之。凡痔與陰相通者死,陰中諸病,前后相引痛,不得大小便,皆主之。身腫,皮膚不可近衣,淫濼苛獲,久則不仁,屏翳主之。男子陰端寒,上沖心佷佷,會陰主之。女子血不通,會陰主之。

《銅人腧穴針灸圖經》:治小便難,竅中熱,皮疼痛,谷道瘙癢,久痔相通者死。陰中諸病前后相引痛,不得大小便,女子經不通,男子陰端寒,沖心佷佷。

針灸資生經》:產后暴卒,灸會陰、三陰交。

《針灸聚英》:卒死者,針一寸,補之。溺死者,令人倒馱出水,針補,尿屎出則活,余不可針。

普濟方》:女子經不通,男子陰端寒沖心。

6.14 會陰穴研究進展

6.14.1 對機體免疫功能的影響

電熱針針刺會陰、曲骨,治療女性外陰白色病變有一定療效,同時,針刺二穴可使患者E玫瑰花結形成較治療前顯著提高,免疫球蛋白IgGIgAIgM)亦有明顯提高,微量元素銅的含量也有明顯提高,說明女性外陰白色病變與機體免疫功能低下和體內血清銅含量低有一定關系,并且說明針刺會陰、曲骨二穴可提高機體的免疫功能。

6.14.2 呼吸變化的影響

針刺會陰引起呼吸變化的陽性率為45%,但針刺恥骨聯合上部,以及痛覺敏感的角膜、睪丸等處,絕大多數例次對呼吸毫無影響,說明會陰對呼吸變化的影響有一定特異性。

針刺動物“會陰”,能調節呼吸運動,對呼吸停止有急救作用[11]

6.14.3 肛門術后止痛

針刺“會陰”能止肛門術后疼痛[11]

6.14.4 治療外陰白斑

據報道配曲骨穴,平刺斜刺進針1.5~2.0cm后接DRI-1型電熱針機,電流強度為50~90mA,針感溫熱,脹為度。留針30~40分鐘,每日或隔日1次。亦可在病變局部選取1~2對阿是穴,針30次為1療程,經期停針,療效較好。

6.14.5 治療遺尿

會陰留針加灸,每日1次。

6.14.6 治療先天腰骶椎裂引起的排尿困難

針刺會陰、秩邊等穴對先天性腰骶椎裂引起的排尿困難有一定療效[3]

7 參考資料

 1. ^ [1] 高忻洙,胡玲主編.中國針灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:438.
 2. ^ [2] 中醫藥學名詞審定委員會. 中醫藥學名詞(2004)[M].北京:科學出版社,2005.
 3. ^ [3] 柴鐵劬.針灸穴名解[M].北京:科學技術文獻出版社,2009.
 4. ^ [4] 孫國杰主編. 針灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:227.
 5. ^ [5] 孫國杰主編. 針灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:90.
 6. ^ [6] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:1057.
 7. ^ [7] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國針灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:259-260.
 8. ^ [8] 查煒.經絡穴位按摩大全[M].南京:江蘇科學技術出版社,2014.
 9. ^ [9] 孫國杰主編. 針灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:87.
 10. ^ [10] 李經緯等主編.中醫大詞典——2版[M].北京:人民衛生出版社,2004:677.
 11. ^ [11] 高忻洙,胡玲主編.中國針灸學詞典[M].南京:江蘇科學技術出版社,2010:268.
 12. ^ [12] 孫國杰主編. 針灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:130.
 13. ^ [13] 孫國杰主編. 針灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:135.
 14. ^ [14] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國針灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:368-370.
 15. ^ [15] 王民集,朱江,楊永清主編. 中國針灸全書[M].鄭州:河南科學技術出版社,2012:368-370.
 16. ^ [16] 孫國杰主編. 針灸學[M].上海:上海科學技術出版社,1997:130.

古籍中的金門


相關文獻

開放分類:經穴經穴別名中醫學針灸學足太陽膀胱經經穴腧穴學經外奇穴特定穴郄穴交會穴足部腧穴陽維脈交會穴穴位特效按摩
詞條金門abababfengchui合作编辑
參與評價: ()

相關條目:

參與討論
 • 評論總管
  2020/12/2 5:55:28 | #0
  歡迎您對金門進行討論。您發表的觀點可以包括咨詢、探討、質疑、材料補充等學術性的內容。
  我們不歡迎的內容包括政治話題、廣告、垃圾鏈接等。請您參與討論時遵守中國相關法律法規。
抱歉,功能升級中,暫停討論
特別提示:本文內容為開放式編輯模式,僅供初步參考,難免存在疏漏、錯誤等情況,請您核實后再引用。對于用藥、診療等醫學專業內容,建議您直接咨詢醫生,以免錯誤用藥或延誤病情,本站內容不構成對您的任何建議、指導。

本頁最后修訂于 2018年4月20日 星期五 11:12:54 (GMT+08:00)
關于醫學百科 | 隱私政策 | 免責聲明
京ICP備13001845號
互联网药品信息服务资格证书:(京)-非经营性-2018-0290号

京公網安備 11011302001366號